Poděkování

Zahrada dětí, spolek děkuje Městskému obvodu Ostrava-Jih za poskytnutou dotaci na realizaci projektu „Malí muzikanti“. MOb O.-jih přispěl částkou 7000,-Kč.

Cílem tohoto projektu bylo seznámení dětí s hudbou, hudebními nástroji a nabídnou jim možnost tímto způsobem trávení volného času.

Za finanční prostředky byly nakoupeny hudební nástroje pro děti v mš.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v roce 2014 jakýmkoli způsobem pomohli naší Mateřské škole

 
Děkujeme rodičům třídy Kuřátko:

 

 • Havránkovi – papír do kopírky
 • Pavelkovi – papír na kreslení, lepenka, výrobky na vánoční jarmark
 • Sovadinovi – kancelářské potřeby
 • Paní Kovalčíková – adventní věnec
 • Paní Urbanská – výrobky na vánoční jarmark
 • Švrčinovi – výrobky na vánoční jarmark
 • Szabadosovi – barevné papíry
 • Paní Slucká – omalovánky, papíry do kopírky
 • Macurovi – papíry
 • Berkovi – zrní pro ptáčky
Poděkování rodičům třídy Muchomůrka:
 • Paní Kubisová, Hudečková, Kreissová – upekly perníky na zdobení
 • Rodičům, kteří donesli pastelkya kancelářské papíry na kreslení
 • Paní Nováčkové za účast na vánočních trzích – nabídka knih pro děti
Poděkování rodičům třídy Květinka:
 • Zezulkovi – finanční dar v hodnotě 10 000,- Kč
 • Pan Zitko – TV nářadí, dřevěné koleje s vláčkem
 • Rodičům, kteří přinesli papíry do kopírky a omalovánky
Poděkování rodičům třídy Sluníčko:
 • pan Trubák - ozvučení na akce
 • Maminka Matěje Šeděnky – výrobky a perníčky na trhy
 • Maminka od Ondřeje Pflegra – záclonu, vánoční tácek
 • Rodičům, kteří přinesli papíry do kopírky a omalovánky
Poděkování rodičům třídy Beruška:
 • Pan Mičkal – darování sladkostí pro děti na Zamykání lesa, zajištění várnice na čaj při různých akcích
 • Paní Švrčinová – za ocenění naší práce (dopis ředitelce MŠ)

 ----

Děkujeme rodičům, kteří dne 11. 4. 2014 přišli porýt dětská pískoviště na školní zahradě MŠ Srbská.

tř. Květinka - p. FOLTA, p. GROMNICA, p. GROMNICOVÁ
tř. Kuřátko - p. POKLUDA, p. POKLUDOVÁ, p. KOCIÁNOVÁ

tř. Sluníčko - p. NENIČKA

Děkujeme zástupcům OS Zahrada dětí při MŠ Srbská za pomoc při zabezpečení "Vánočních trhů":

Dr. Mlynářovi
p. Pokludové
p. Štrossové
p. Tatušové
p. Šponiarové

Děkujeme rodičům za finanční a materiální pomoc naší MŠ:

tř. beruška: p. Staňkové, p. Alušákové, p. Graňákové
tř. kuřátko: rodiče Boráňovi, Najdekovi, Neuhyblovi, Kašparovi
tř. muchomůrka: p. Mlynář, p. Baláčová, p. Mgr. Hrabec, p. Pokludová
tř. květinka: p. Matušková, p. Kondiolková, p. Michalczyková, babička Nellinky Kučerové, babička Petřičky Kovalčíkové, p. Janovská
tř. sluníčko: manželé Spurní, Bulavovi, dědeček Teoška Zitka

Nadace OKD:

Děkujeme Nadaci OKD za poskytnutou dotaci ve školním roce 2012/2013 na projekt "Svět okem neviditelný" pro podporu environmentální výchovy dětí naší MŠ. Finanční podpora v celkové výši 50000,-Kč byla využita na nákup pomůcek a didaktického materiálu (lupy, mikroskopy, mapy, obrázkový materiál,encyklopedie, notebook a tiskárna).

Společnost Veolia:
Dne 15. 6. 2011 získala naše škola finanční částku ve výší 30 000,-Kč z Minigrantu společnosti Veolia. Částka byla použita na nákup stolů a židlí ve třídách u Rákosníčka a u Rybiček. Minigrant zpracoval pan Rostislav Naivert.

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.:
Díky grantu od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. ve výši 50 000,-Kč jsme mohli zakoupit dětem nový herní prvek na školní zahradu (klouzačku) společně s vahadlovou houpačkou.

Společnost SilAsfalt:
Přispěla naší škole sponzorským darem ve výši 20 000,- Kč, za které jsme zakoupili 60 kusů sad nových peřin a polštářů pro děti.

Manželé Foltýnkovi:
Manželé Foltýnkovi přispěli částkou 10 000,-Kč na rekonstrukci šatny ve třídě u Rybiček.

Knižní klub Česká republika:
Knižní klub přispěl sponzorským darem ve formě knižních sad pro všechny děti v naší škole jako podporu projektu Celé Česko čte dětem.

BRITISH COUNCIL pobočka Česká republika:
British Council jako významná, nadnárodní organizace podporuje jazykové vzdělávání v naší škole možností vzdělávání rodičů a učitelů - zdarma.

Pan Mgr. Lukáš Hrabec:
Děkujeme panu Lukáši Hrabcovi za příspěvek ve výši 2000,-Kč na nákup nových peřin pro děti.

Rytmik s.r.o., pan Vítek Lindovský:
Rytmik s.r.o., pana Vítka Lindovského podpořil myšlenku zřízení jazykové třídy pro děti předškolního věku a přispěl částkou 6000,-Kč na nákup didaktické techniky pro výuku anglického jazyka.

Taneční škola pana Lukáše Čepa:
Taneční škola pana Lukáše Čepa přispěla částkou 1000,-Kč na nákup výtvarného materiálu.

Manželé Polochovi:
Manželé Polochovi poskytli hračky na písek v hodnotě 3000,-Kč.

Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o.:
4.9. 2012 nakladatelství FRAGMENT s.r.o. podpořilo naší účast v projektu Celé Česko čte dětem a rozvoj předčtenářské přípravy dětí formou poskytnutí časopisů Báječná školka.

Společnost Hogner s.r.o., Hradec Králové:
Společnost Hogner s.r.o., Hradec Králové věnovala 21.12. 2012 jako sponzorský dar naší mateřské škole 3 kusy čističek vzduchu.

Manželé Boráňovi:
Poskytli naší škole kancelářské a výtvarné pomůcky.

Manželé Neuhyblovi:
Poskytli naší škole kancelářské potřeby.

Manželé Křížovští:
Poskytli naší škole kancelářské potřeby a omalovánky pro děti.

Manželé Vejmělkovi:
Pravidelně poskytují škole kancelářské papíry a papíry na kreslení pro děti.

Manželé Pudelkovi:
Poskytl třídě u Rákosníčka živý, vánoční strom a vánoční ozdoby.

p.Gromnicová:
Poskytla třídě u Rákosníčka dárky pod stromeček.

p. Kotalová a rodina Janečkova:
Darovali škole stojany na vánoční strom.

Rodina Kondiolkova a Janovská:
Poskytli dětem z třídy u Rákosníčka vánoční ozdoby a sladkosti.

Pan Ferfecki:
Poskytl naší škole v zimním období posypový materiál na chodník.

Dále v sekci

Kontakty

Kde nás najdete

Co dítě potřebuje do MŠ

Aby dítěti nic nechybělo

ZAHRADA DĚTÍ, spolek

Činnost spolku a spolupráce s MŠ

Projekty a granty

Něco navíc pro děti