________________________________________________________________________________________________

Dále v sekci

Příjímání dětí

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Školní řád

Závazný dokument pro rodiče i MŠ

Sdělení o výběru úplaty

Výše měsíčních záloh a jejich účtování

Potravinové alergeny

Seznam potravinových alergenů

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů